Welcome, Guest. Please login or register.
*
LỊCH SINH HOẠT
HẰNG NGÀY
 8 pm : Tụng Kinh

CHỦ NHẬT
 10:30 am : Lớp Việt Ngữ
 11:00 am : Tụng Kinh
 12:00 pm : Thuyết Pháp
 12:45 pm : Cúng Cửu Huyền
                       Thất Tổ, Dùng Cơm

TỤNG KINH SÁM HỐI

 14 & 30 Âm Lịch Hằng Tháng
 8 pm - 9 pm
Cập nhật cuối cùng: 3/30/2015
*
THỐNG KÊ
  • *User: 1
  • *Guests: 52
  • *Spider: 0
  • *Total: 53
*
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
457011
Từ 01/12/2009

Ai Đang Xem Gì
*
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN 2015 - MORE PHOTOS COMING SOON
*
TÂM THƯ
*
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT
Posted by: Jason Trí Nguyễn, 03/30/15
Replies: 0

Views: 60

Posted by: Jason Trí Nguyễn, 03/16/15
Replies: 0

Views: 96

Ngày 5 Tháng 4 Năm 2015 - Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (17/02/2015 Âm Lịch)
24/5/2015 - Lễ Phật Đản Sanh (07/04/2015 AL)
10-12/7/2015 - Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát (25-27 AL)
14-16/8/2015 - Lễ Hội Vu Lan / Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu Bạt Độ (1-3/7/2015 AL)
26/9/2015 - Tết Trung Thu (14/8/2015 AL)
1/11/2015 - Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (20/9/2015 AL)
22/11/2015 - Lễ Rằm Hạ Ngơn Tháng Mười (11/10/2015 ÂL)
27/12/2015 - Lễ Vía A Di Đà (17/11/2015 ÂL)
17/1/2016 - Lễ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo (8/12/2016 ÂL)

... Thông tin đang cặp nhật thường xuyên ...
lehoiquantheam2015-1.jpg
*
ẢNH XÂY DỰNG MỚI NHẤT
ok
*
THÔNG TIN LIÊN LẠC
THIỀN VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
       3495 Greenview Drive
       Lawrenceville, GA 30044
 www.minhdangquang.org
 TVMinhDangQuangGA@yahoo.com
 (770)  638 - 0589

 Trụ Trì:
Tỳ Kheo Thích Minh Đạt
 Webmaster: Jason Trí Nguyễn
                            Hoàng Huỳnh

  HƯỚNG DẪN ĐẾN CHÙA  

Từ SOUTH  (I-85)
- Exit 104, Rẽ phải Pleasant Hill
- Rẽ trái Club Drive (đèn thứ 4)
- Rẽ phải Greenview Way (1 Block)
- Rẽ trái Greenview Drive

Từ NORTH  (I-85)
- Exit 104, Rẽ trái Pleasant Hill
- Rẽ trái Club Drive (đèn thứ 4)
- Rẽ phải Greenview Way (1 Block)
- Rẽ trái Greenview Drive

*
+FACEBOOK
*
CÚNG DƯỜNG TAM BẢO