Welcome, Guest. Please login or register.
*
LỊCH SINH HOẠT
HẰNG NGÀY
 7pm - 8pm      : Tụng Kinh
 8pm - 8:30pm : Ngồi Thiền

CHỦ NHẬT
 10:30 am : Lớp Việt Ngữ
 11:00 am : Tụng Kinh
 12:00 pm : Thuyết Pháp

TỤNG KINH SÁM HỐI

 14 & 29 Âm Lịch Hằng Tháng
 7pm - 8pm
*
THỐNG KÊ
  • *User: 1
  • *Guests: 183
  • *Spider: 0
  • *Total: 184
*
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
441520
Từ 01/12/2009

Ai Đang Xem Gì
*
HD VIDEO: LỄ HỘI PHẬT NGỌC HOÀ BÌNH THẾ GIỚI 2014 - TVMDQ
*
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT
Posted by: Trí Nguyễn, 03/02/15
Replies: 0

Views: 6

TV.Minh Đăng Quang đang khởi công xây dựng chánh điện. Mong được sự cúng dường tịnh tài - tịnh vật của chư phật tử gần xa. Xin chân thành tri ân và cảm niệm công đức
1.jpg 3.jpg 4.jpg 2.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 15.jpg 6.jpg 5.jpg
*
THÔNG TIN LIÊN LẠC
THIỀN VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
       3495 Greenview Drive
       Lawrenceville, GA 30044
 www.minhdangquang.org
 TVMinhDangQuangGA@yahoo.com
 (770)  638 - 0589

 Trụ Trì: 
Thích Minh Đạt
 Webmaster: Trí Nguyễn [FB]
 Webmaster: Hoàng Huỳnh [FB]

  HƯỚNG DẪN ĐẾN CHÙA  

Từ SOUTH  (I-85)
- Exit 104, Rẽ phải Pleasant Hill
- Rẽ trái Club Drive (đèn thứ 4)
- Rẽ phải Greenview Way (1 Block)
- Rẽ trái Greenview Drive

Từ NORTH  (I-85)
- Exit 104, Rẽ trái Pleasant Hill
- Rẽ trái Club Drive (đèn thứ 4)
- Rẽ phải Greenview Way (1 Block)
- Rẽ trái Greenview Drive

*
+FACEBOOK
*
CÚNG DƯỜNG TAM BẢO