Welcome, Guest. Please login or register.
*
LỊCH SINH HOẠT
HẰNG NGÀY
 7pm - 8pm      : Tụng Kinh
 8pm - 8:30pm : Ngồi Thiền

CHỦ NHẬT
 10:30 am : Lớp Việt Ngữ
 11:00 am : Tụng Kinh
 12:00 pm : Thuyết Pháp

TỤNG KINH SÁM HỐI

 14 & 29 Âm Lịch Hằng Tháng
 7pm - 8pm
*
THỐNG KÊ
  • *User: 0
  • *Guests: 36
  • *Spider: 0
  • *Total: 36
*
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
431243
Từ 01/12/2009

Ai Đang Xem Gì
*
HD VIDEO: LỄ HỘI PHẬT NGỌC HOÀ BÌNH THẾ GIỚI 2014 - TVMDQ
*
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT
Posted by: Trí Nguyễn, 09/09/14
Replies: 0

Views: 215

*
THÔNG TIN LIÊN LẠC
THIỀN VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
       3495 Greenview Drive
       Lawrenceville, GA 30044
 www.minhdangquang.org
 TVMinhDangQuangGA@yahoo.com
 (770)  638 - 0589

 Trụ Trì: 
Thích Minh Đạt
 Webmaster: Trí Nguyễn [FB]
 Webmaster: Hoàng Huỳnh [FB]

  HƯỚNG DẪN ĐẾN CHÙA  

Từ SOUTH  (I-85)
- Exit 104, Rẽ phải Pleasant Hill
- Rẽ trái Club Drive (đèn thứ 4)
- Rẽ phải Greenview Way (1 Block)
- Rẽ trái Greenview Drive

Từ NORTH  (I-85)
- Exit 104, Rẽ trái Pleasant Hill
- Rẽ trái Club Drive (đèn thứ 4)
- Rẽ phải Greenview Way (1 Block)
- Rẽ trái Greenview Drive

*
+FACEBOOK
*
CÚNG DƯỜNG TAM BẢO